Bibliografia publikacji naukowych Narodowego Instytutu Kardiologii

opracowywana przez Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Bibliotekę Naukową (v2)


W bazie znajdują się wyłącznie artykuły opublikowane w wersji ostatecznej, tzn. z określonymi numerami tomu, numerem zeszytu i oznaczeniem stron/numerem artykułu.

Publikacje posiadające tylko numer DOI nie są wersją ostateczną i nie są rejestrowane.


Punktacja:
zgodna z rokiem publikacji;
do czasu aktualizacji wykazów, publikacjom przypisywana jest punktacja wg ostatniego dostępnego roku


wyszukiwanie proste


Zakres lat

wyszukiwanie zaawansowane



Dokonane wyszukania: 2463